Category Archives: Chính sách nhượng quyền 0 đồng

CHÍNH SÁCH NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU 0 ĐỒNG

CHÍNH SÁCH NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU 0 ĐỒNG 1/ Mô hình nhượng quyền – Cửa hàng, chuỗi cửa hàng thời trang công sở nữ thương hiệu Baza. – Bán các sản phẩm thời trang nữ, thời trang công sở nữ thương hiệu Baza. – Cửa hàng bán thời trang nữ theo phong cách thiết kế […]